Protipožární obklady

Protipožární obklady ocelových konstrukcí:

Ocel je anorganická stavební hmota a lze ji tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály.

Při přímém působení ohně je možné podle normové teplotní křivky ISO předpokládat zvýšení teploty o 556K již po 5 minutách. Následkem toho ztrácí stavební díl z oceli po několika minutách svoji únosnost a dochází k porušení stability stavební konstrukce. Má-li být dosažena určitá hodnota požární odolnosti, musí být na základě této skutečnosti všechny ocelové části odpovídajícím způsobem chráněny.

Protipožární obklady dřevěných konstrukcí:

Z požárního hlediska je dřevo jako nosný prvek kvalitním materiálem, který si při požáru zachovává svoji stabilitu po velmi dlouhou dobu. To je dáno samotným procesem hoření. V poslední etapě hoření se totiž na jeho povrchu vytváří zuhelnatělá vrstva, která následně další postup plamene zpomaluje. Pod touto vrstvou po určitou dobu dřevo nehoří a cca 15 mm pod zuhelnatělým povrchem je již dřevo úplně neporušené. To je důležité právě pro navrhování dodatečných způsobů protipožární ochrany těchto konstrukcí. Veškeré parametry v tomto smyslu užívaných požárně bezpečnostních zařízení jsou totiž (na rozdíl např. od oceli) uvažovány jako příspěvek ke zvýšení požární odolnosti, tedy jako hodnota, která se přičítá k vypočtené výchozí požární odolnosti nechráněného prvku.

Ilustrační fotografie protipožárních obkladů

Protipožární obklady - dřevěná konstrukceProtipožární obklady - dřevěná konstrukce

Nabízíme

Protipožární obklady ocelových a dřevěných konstrukcí s odolností R15 až R180.

3. důvody proč my?

Rychlý kontakt