Hasicí přístroje - revize, servis, plnění a opravy hasicích přístrojů

Revize hasicích přístrojů

Problematiku revizí a kontrol hasicích přístrojů řeší vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., která mimo jiné určuje osoby, které tyto revize hasicích přístrojů smějí provádět a podle jakých předpisů a požadavků. Veškeré revize a kontroly hasicích přístrojů se řídí kromě výše uvedené prováděcí vyhlášky také průvodní dokumentací výrobce daného typu hasicícho přístroje. Naši technici jsou pravidelně školeni a přezkušováni odpovědnými orgány v souladu s ČSN ISO 11 602-2, norm. příloha A na všechny typy hasicích přístrojů dodávaných na český trh.

Nabízíme kompletní služby v oblasti revizí a kontrol hasicích přístroju:

Veškeré revize a kontroly jsou náležitě dokladovány dle Vyhlášky č. 246/2001 sb a vyhlášky 23/2008 sb (revizní zpráva - protokol, plomba s datem revize, označení kontrolního štítku - datum, kontrolor, atd..)

Servis, opravy a plnění hasicích přístrojů

Nabízíme Vám servis, opravy a plnění hasicích přístrojů, které narozdíl od pravidelných revizí hasicích přístrojů nemohou být prováděny přímo u zákazníka, proto jsou také někdy nazývány dílenským servisem hasicích přístrojů. Kromě plnění hasicích přístrojů a jejich oprav se také provádějí tlakové zkoušky nádob hasicích přístrojů. Veškerý dílenský servis hasicích přístrojů stejně jako jejich revize jsou náležitě protokolovány (protokol o provedeném úkonu, plomba a štítek s datem a jménem technika)

Provádíme následující dílenský servis hasicích přístrojů:

Pokud potřebujete revizi, kontrolu, servis, opravu či plnění Vašeho hasicího přístroje tak neváhejte a kontaktujte nás buď na e-mail info@servispo.cz nebo přímo na tel: 775 643 989. Budeme se těšit.

Co je to hasicí přístroj?

Hasicí přístroj je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Hasicí přístroj je tlaková nádoba naplněná hasicím médiem a je opatřená mechanismem který toto médium v případě potřeby distribuje na požadované místo.

Ilustrativní ukázky hasicích přístrojů

Hasicí přístroje - servispožární ochrany Hasicí přístroj - servis požární ochranyhasicí přístroj - servis požární ochrany

3. důvody proč my?

Rychlý kontakt