Protipožární klapky - požární klapky

Provádíme revize a opravy protipožárních (požárních) klapek a protipožárních stěnových uzávěrů fy. Mandík a.s. a fy Trox.

Protipožární klapka 1 - servis požární ochranyProtipožární klapka 2 - servis požární ochrany

Co je to protipožární klapka?

Protipožární klapka (často také nazývána požární klapka) je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu. Klapka jako požární uzávěr, který brání šíření plamenů a těsní proti průniku dýmu je vyrobená z nehořlavého materiálu a zabezpečuje požární odolnost.

Protipožární klapky dělíme:

Ukázky dalších typů požárních klapek

Protipožární klapka 3 - servis požární ochranyProtipožární klapka 4 - servis požární ochranyProtipožární klapka 5 - servis požární ochrany

3. důvody proč my?

Rychlý kontakt